aboutus
QC Hồ sơ

Chúng tôi sản xuất và phân phối tương ứng với các tiêu chuẩn công nghiệp IEC 60317-51, JIS C3202, NEMA, MW82-C hoặc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Chúng tôi thiết lập các hệ thống kiểm tra chất lượng lành mạnh: Kiểm tra đầu vào, kiểm soát chất lượng quá trình, giám sát theo dõi toàn bộ quá trình, kiểm tra trước khi bảo quản và kiểm tra trước khi xuất xưởng.Tất cả những điều này để đảm bảo chất lượng tuyệt vời.Và chất lượng của chúng tôi đã được khẳng định bđánh giá viên bên ngoài nhiều lần trong nhiều chứng chỉ, vui lòng kiểm tra chứng chỉ của chúng tôi.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc